eAT-provet

Vill uppmärksamma om att på grund av uppdateringar, kommer atprovet.se inte vara åtkomligt på torsdag den 17 oktober 2019 mellan kl.10.00-kl.12.00.
Beklagar för eventuella olägenheter detta kan orsaka dig.

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till provet 22 november är öppen (anmälningsknappen finns uppe till vänster under "Relaterat").

Din anmälan ska kompletteras med att du mailar ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (det senare gäller endast utomnordisk läkarexamen) till atkansli@ki.se

För att vara behörig att göra AT-provet ska du därefter skicka in bedömningsmallar för dina fyra dvs godkända bedömningsmallar för medsittning (examinationer).
Läs mer under fliken Medsittning.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Subscribe to eAT-provet RSS