eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Viktig information om eAT-provet den 15 maj!
Under rådande omständigheter med Covid-19 arbetar vi på Kansliet på att kunna möjliggöra ett säkert sätt för dig att skriva eAT-provet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och önskar utifrån dem att du;
- Inte kommer till provet om du har minsta symtom på förkylning eller influensa.
- Undviker resande i möjligaste mån och att du väljer den skrivort som ligger närmast där du bor.

Vi kommer att erbjuda:
- Två omgångar av AT-provet samma dag den 15 maj. Ett prov kl. 9-14 och ett kl. 14.30-19.30.
- Max antal personer i en skrivsal varierar på olika orter, men kommer att vara under 10 personer i samtliga.
- Minst två meters avstånd mellan skrivplatserna.

Anmälan till eAT-prov:
- 15 maj kl. 9-14 - anmälningsperiod: 6-15 april. Obs! att förlängd skrivtid ej är möjlig under denna omgång. Hänvisas till skrivomg. 2.
- 15 maj kl. 14.30-19.30 - anmälningperiod: 17-24 april.

Först till kvarn-principen gäller.

Vi ber dig att du anmäler dig endast om du är helt säker på att du verkligen avser att genomföra provet denna dag.

Länken till anmälan kommer att synas när anmälan öppnar under Relaterat.

Fr.o.m 2020 bifogas alla dokument som pdf.format i webbanmälan. Mer information under flikarna Information om anmälan och Information om medsittning .

Skrivtid (5 timmar utan paus):
Skrivomgång nr. 1: 09.00-14.00 OBS! att du måste sitta hela tiden ut till kl. 14.00. Inga undantag!
Skrivomgång nr. 2: 14.30-19.30 OBS! att du måste vara på plats i god tid innan kl.14.00.