Nämnden för prov efter läkares AT

Institutet/Universitet Ledamöter Personliga suppleanter
Karolinska Institutet Överläkare
Andreas Carlborg, ordförande
Professor
André Stark
Lunds Universitet Docent
Erik Rydberg
Överläkare
Marie Asp
Umeå Universitet Lektor
Christina Ljungberg
Professor
Stefan Söderberg
Linköpings Universitet Professor
Stergios Kechagias, vice ordförande
Professor
Carl Johan Östgren
Göteborgs Universitet Docent
Lars Börjesson
Docent, Distriktsläkare
Ing-Marie Skoglund
Uppsala Universitet Professor, Överläkare
Wilhelm Graf
Docent
Per Kristiansson
Örebro Universitet Professor
Johan Jendle
Överläkare
Maria Ruthgård