eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till eAT-provet 24 maj 2019 är öppet.

Din anmälan ska kompletteras med att du mailar ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (gäller endast utomnordisk läkarexamen) till [email protected]

För att vara behörig att göra AT-provet ska du därefter skicka in bedömningsmallar för dina fyra dvs godkända medsittningar, examinationer. Läs mer under fliken Medsittning.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Subscribe to eAT-provet RSS